44 Lew Kłodzki

 W dniach 24-25 maja zostanie rozegrana 1 runda Dolnośląskich Mistrzostw Okręgu podczas KJS-u 44 Lew Kłodzki. Organizatorem jest Automobilklub Ziemi Kłodzkiej, który informuje, że impreza zostanie przeprowadzona w ciągu dwóch dni i składać się będzie z 3 sekcji.

Na trasie zlokalizowanych będzie 9 prób sprawnościowych poprzedzonych PKC i 4 prób szybkościowych poprzedzonych PKC. Nawierzchnia trasy i prób: beton, asfalt, szuter. Długość trasy: 190,4 km.

Harmonogram KJS-u:
Otwarcie listy zgłoszeń – 01.05.2014
Zamknięcie listy zgłoszeń – 16.05.2014 do godz. 15:00
Zamknięcie listy zgłoszeń w formie elektronicznej – 18.05.2014 do godz. 24:00
Odbiór administracyjny – 24.05.2014  od godz. 07:00 do godz. 12:00
Zapoznanie z trasą Ps 1,2,3,4, – 24.05.2014 od. godz. 10:00 do godz. 15:00
Badanie kontrolne BK1 – 24.05.2014 od.godz.08:00
Według harmonogramu – do godz.13:00
Pierwsze posiedzenie ZSS – 24.05.2014 godz. 13:30
Publikacja listy załóg dopuszczonych do KJS -24.05.2014 godz. 15:00
Odprawa uczestników – 24.05.2014 godz. 15:15
Start 1 Dzień – 24.05.2014 godz. 16:00
Meta 1 Dzień – 24.05.2014 godz. 16:43
Start 2 Dzień – 25.05.2014 godz. 08:00
Meta 2 Dzień – 25.05.2014 godz. 15:42
Badanie kontrolne BK2 – 25.05.2014 godz. 15:45
Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej – 25.05.2014 godz. 19:00
Rozdanie nagród – 25.05.2014 godz. 20:00

Lista zgłoszeń
plakat 44 lew

Zobaczcie zapowiedź rajdu na poniższym filmie:

Więcej informacji na lew.klodzko.pl