FIA wydaje dyrektywę zakazującą celebracji zwycięstwa na pitwall

352
Fot. Ferrari
Międzynarodowa Federacja Samochodowa od weekendu Grand Prix F1 w Australii wprowadza przepis wykonawczy, który ma na celu wyeliminować potencjalnie groźne incydenty, związane z celebrowaniem sukcesu kierowcy przez zespół. Do tej pory przepis ten funkcjonował od 2006 roku, ale nie był w pełni egzekwowany.

Popularna forma cieszenia się z sukcesu kierowcy od wielu lat jest nierozłącznym elementem każdego Grand Prix. Do tej pory praktycznie za każdym razem, kiedy pierwszy zawodnik minął linię mety towarzyszyli mu członkowie ekipy, którzy wspinali się na siatkę odgradzającą tor od pitlane. Takie zachowanie stwarza jednak potencjalne zagrożenie dla kierowców i pozostałych członków ekip i w obawie o zdrowie i życie FIA postanowiła wydać akt wykonawczy do wcześniej obowiązującego przepisu, dlatego począwszy od Grand Praix Australii taka forma celebrowania sukcesu będzie już zabroniona.

Zgodnie z załącznikiem H do Artykuł 2.3.2 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA: „Przypomina się organizatorom wyścigów, że aleja serwisowa jest strefą potencjalnego ryzyka w czasie rozgrywania zawodów nie tylko ze względu na samochody wyścigowe, które z niej korzystają, ale także ze względu na wypadki mogące nastąpić z samochodami znajdującymi się na przylegającym do niej torze. W związku z tym, w czasie treningów i wyścigów, dostęp do alei serwisowej musi być wyłącznie zastrzeżony dla osób specjalnie upoważnionych i mających precyzyjnie określone zadanie”.

„Wstęp na platformę sygnalizacyjną muru alei serwisowej, musi być zabroniony wszystkim osobom, prócz osób oficjalnych lub niezbędnych członków zespołów wyposażonych w specjalną przepustkę: obecność w tej strefie wszelkich osób w czasie startu do wyścigu jest stanowczo zabroniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy na miejscu zastosowana jest stosowna ochrona, za zgodą dyrektora wyścigu, jeżeli jest wyznaczony, lub dyrektora zawodów”.

„Personel zespołów jest dopuszczony do alei serwisowej bezpośrednio przed pracą, jaką ma wykonać przy samochodzie i musi on opuścić aleję niezwłocznie po zakończeniu tej pracy. Zabrania się personelowi wspinania na siatki przeciwodłamkowe powyżej muru alei. Każde działanie zespołu naruszające niniejszy zakaz będzie zgłaszane do dyrekcji wyścigu”.