Najefektowniej pokonywany zakręt w zeszłym sezonie rajdowym

157

Chyba nie przesadzimy, jak za najefektowniej pokonywany zakręt zeszłego sezonu rajdowego uznamy ten z oesu San Mateo – Disa podczas ostatniej rundy ERC, czyli Rajdu Wysp Kanaryjskich.