Tablice rejestracyjne do sportu – wiemy, ile będą kosztować

fot. Michał Kwapis

Choć do wejścia w życie nowelizacji prawa o ruchu drogowym pozostał już nieco ponad miesiąc, szczegółowe przepisy wciąż są niekompletne. Dopiero teraz dowiedzieliśmy się chociażby, ile będzie kosztować wyrobienie tablic rejestracyjnych do sportu.

Legalizacja rajdówek w Polsce

Zmiana przepisów i wprowadzenie do prawa definicji samochodu osobowego przeznaczonego do sportu rozpala środowisko rajdowe od wielu miesięcy. Na początku roku sprecyzowano wygląd specjalnych tablic rejestracyjnych – czerwone litery na żółtym tle – a teraz dowiedzieliśmy się, ile będą one kosztować.

W opublikowanym właśnie projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników, te przeznaczone dla samochodów wyczynowych zyskały swój osobny podpunkt:

w § 5:

1. a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) tymczasowych tablic rejestracyjnych samochodowych do oznaczania samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych albo ich wtórnika – 100 zł;”;

2. b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Za wydanie wtórnika tymczasowej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1a, organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w tym przepisie.”.

Wizualizacja własna

Tylko 200 rocznie?

Tablice dla samochodów sportowych będą więc kosztować tyle, co inne obowiązujące już w Polsce tablice z żółtym tłem, dla samochodów zabytkowych. Ministerstwo wykorzystało to jako argument w uzasadnieniu dla ustalonej kwoty, zakładając przy tym bardzo niski nakład.

„Przy produkcji tych tablic wykorzystywana będzie żółta folia odblaskowa, która stosowana jest na tablicach rejestracyjnych zabytkowych i czerwona folia, która stosowana jest na tablicach rejestracyjnych tymczasowych – a zatem materiały wymagane dotychczas tylko do tablic zabytkowych i tymczasowych. Mając to na uwadze, jak również bardzo mały wolumen produkcji tych tablic w skali roku (szacuje się, że będzie czasowo rejestrowanych około 200 szt. samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych), przez co produkcja tych tablic nie będzie produkcją seryjną, zaproponowana wysokość opłaty dla przedmiotowych tablic będzie na poziomie opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych samochodowych, tj. 100 zł”.

Należy pamiętać, że samochody przeznaczone do sportu będą rejestrowane tymczasowo, na okres jednego roku. Sama opłata za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek właściciela pojazdu będzie wynosić 18,50 zł.

Zgodnie z nowymi przepisami, samochody posiadające książkę samochodu sportowego wydaną przez polski związek sportowy będą dopuszczone do ruchu drogowego na czas trwania imprez, na drogach umożliwiających dojazd. Samochodem w ruchu drogowym nie będzie musiał poruszać się licencjonowany zawodnik. PZM na każdy rajd będzie wydawać jednorazową licencję mechanika, która będzie przypisana do konkretnego samochodu startującego w rajdzie.

Więcej na temat wchodzącej 1 czerwca nowelizacji prawa o ruchu drogowym przeczytacie w zakładce Prawo na naszej stronie.

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata motorsportu, obserwuj serwis RALLY and RACE w Wiadomościach Google.