VII runda cyklu SuperOES – zapowiedź

Automobilklub Wielkopolski zaprasza na VII rundę cyklu SuperOES, która odbędzie się w sobotę 9 listopada na Torze „Poznań”. Organizator przewiduje zrealizować 5 przejazdów jednego odcinka specjalnego, jednak ich ostateczna libcza uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych i dyscypliny uczestników.

Warunkiem udziału w imprezie jest pozytywnie przejście badania kontrolnego, którego najważniejszym elementem jest pomiar poziomu hałasu. Limit poziomu głośności układu wydechowego wynosi 93 dB(A) (mierzone przy 3500 obr/min.) w każdym momencie trwania imprezy.

Harmonogram zawodów:
Zamknięcie listy zgłoszeń – 04.11.2013 – godz. 22.00
Odbiór administracyjny – 09.11.2013 – godz. 07.00-09.30
Badanie kontrolne BK-1 – 09.11.2013 – godz. 07.00-09.30
Odcinek testowy – 09.11.2013 – godz. 08.30-09.30
Odprawa uczestników – 09.11.2013 – godz. 09.35
Przejazd zapoznawczy – 09.11.2013 –  godz. 09.45
Start pierwszej załogi – 09.11.2013 – godz. 10.00
Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej – 09.11.2013 – godz. 17.30

Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną http://formularz.chronotec.pl/ do dnia 04.11.2013r. do godz.22.00.

Wysokość wpisowego w I terminie (płatnym do 10 dni przed imprezą dla członków AW i opłaconych składek) wynosi 120 zł, oraz 150 zł dla pozostałych uczestników imprezy.

W II terminie płatne przelewem do 4 dni przed imprezą: dla członków i kandydatów na członków AW wpisowe wynosi 180 zł oraz 225 zł dla pozostałych uczestników imprezy.
złonkowskich na dany rok 180 zł,

W III terminie wpisowe płatne w dniu imprezy za zgodą Dyrektora w przypadku nieprzekroczenia limitu zgłoszeń – wynosi 240 zł dla członków Automobilklubu pod warunkiem opłacenia
składek członkowskich i 300 zł dla pozostałych uczestników.

Wyniki Live

Lista zgłoszeń

Regulamin uzupełniający

Więcej informacji: www.aw.poznan.pl