WOŚP Moto Orkiestra Walim 2021 cz.2

94

Kolejne seria ciekawych ujęć z Moto Orkiestry na Walimiu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2021.