Wszystkie zmiany, jakie FIA chce wprowadzić w WRC

Fot. Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Lutowe posiedzenie Światowej Rady Sportów Motorowych FIA WMSC w Genewie było bardzo w dużej części poświęcone tematowi WRC. To był bardzo ważny dzień dla mistrzostw, które zyskały konkretny kierunek na przyszłość.

O najważniejszych zmianach, dotyczących samochodów rywalizujących w Rajdowych Mistrzostwach Świata, już napisaliśmy. To jednak tylko niewielka część wszystkich ustaleń grupy roboczej działającej przy FIA, które zostały przekazane Komisji WRC w celu wpisania ich do regulaminów. Poza aspektami technicznymi poruszono też tematy organizacji poszczególnych rajdów czy promocji całego cyklu. Poniżej przedstawiamy całą listę.

Promocja

 • W celu wykorzystania możliwości promocyjnych wokół każdej rundy i zmaksymalizowania potencjału WRC, FIA utworzy zespół ds. promocji WRC wewnątrz swoich struktur, w ścisłej współpracy ze wszystkimi interesariuszami, począwszy od promotora WRC, przez organizatorów wydarzeń, po zespoły producenckie.
 • Zespół ds. promocji WRC skupi się przede wszystkim na stworzeniu «czartera» WRC, który będzie określał oczekiwane działania ze strony wszystkich interesariuszy w celu promocji WRC większej widowni wobec założonych celów i wskaźników efektywności.
 • To skoordynowane podejście pozwoli wykorzystać specjalizację każdej ze stron w celu wypromowania WRC poza obecną grupę fanów jako jedne z najważniejszych mistrzostw sportu motorowego na świecie.

Aspekty sportowe

 • Organizatorzy wydarzeń będą mieli większą swobodę przy ustalaniu trasy rajdów. O ile dzień rozpoczęcia oraz ilość kilometrów oesowych może być różna, wszystkie rajdy powinny kończyć się w niedzielę odcinkiem Power Stage.
 • Kalendarz mistrzostw może zawierać niewielką liczbę krótszych rajdów sprinterskich, jak i dłuższych rajdów długodystansowych poza tymi, które odbywają się według obecnego formatu. Ogólna liczba kilometrów oesowych w trakcie sezonu powinna pozostać w większości taka sama i dalej będzie się on składać z rajdów rozgrywanych na asfalcie, szutrze i śniegu.
 • W ramach redukcji kosztów, docelowa ilość członków personelu trzysamochodowego zespołu zostanie w przyszłości ograniczona.
 • Wprowadzony zostanie nowy model parku serwisowego, w którym producenci będą wykorzystywać istniejące już obiekty jako przestrzeń roboczą. Poza ograniczeniem kosztów i związanej z tym logistyki, nowy model zapewnia większą elastyczność w razie, gdyby lokalizacja parku serwisowego miała zmienić się w trakcie wydarzenia. Zmniejszy to także obszar konieczny do utworzenia parku serwisowego przez organizatorów.
 • Aby umożliwić organizatorom przyjęcie mniej restrykcyjnego formatu, zmniejszyć długość dojazdówek oraz powiększyć obszar rywalizacji, będą oni zachęcani do tworzenia stref mobilnego serwisu, gdzie zespoły będą mogły przywieźć ograniczoną ilość części na pokładzie małego auta serwisowego.

Aspekty techniczne

 • Obecne samochody Rally1 nadal będą czołową klasą WRC w sezonach 2025 i 2026, ale z modyfikacjami w celu redukcji kosztów i osiągów. Obejmują one między innymi usunięcie systemu hybrydowego, którego osiągi będą zrekompensowane poprzez obniżenie masy, zmianę rozmiaru zwężki i uproszczenie aerodynamiki.
 • Samochody Rally2 pozostaną w dotychczasowej formie do końca swojego okresu homologacji jako baza dla serii narodowych i międzynarodowych. Jednakże, samochody Rally2 startujące w rajdach WRC od 2025 roku będą mogły zastosować opcjonalny „kit WRC” składający się z większej zwężki, większego wydechu, opcjonalnej skrzyni biegów z łopatkami przy kierownicy oraz tylnego skrzydła, z założeniem zmniejszenia różnicy osiągów pomiędzy samochodami Rally1 i Rally2.
 • Od 2026 roku wprowadzony zostanie nowy regulamin techniczny czołowej klasy Rally1 bazujący na obecnych założeniach grupy. Te samochody będą rywalizować wraz z obecnymi w sezonie 2026. Nowe auta będą wykorzystywać wspólną skorupę bezpieczeństwa w celu ograniczenia kosztów i poziomu skomplikowania oraz pozwolą producentom i warsztatom zbudować auta z własną karoserią bazującą na modelach produkcyjnych segmentu B, C i małych SUV-ów, jak i modeli koncepcyjnych. W celu wyrównania osiągów samochody będą musiały spełniać ścisłe parametry techniczne, dotyczące na przykład środka ciężkości czy aerodynamiki.
 • Docelowa moc powinna wynosić 330 KM, a osiągi silników będą kontrolowane przez referencyjną krzywą momentu obrotowego dla wszystkich samochodów. Silnik i układ przeniesienia napędu będą przedmiotem limitu budżetowego, a technologia będzie ograniczona do poziomu Rally2. Wydajność aerodynamiczna będzie ograniczona, podobnie jak prędkość maksymalna, w celu ograniczenia rozwoju i kosztów.
 • Cena samochodów będzie ograniczona do 400 tysięcy euro, a zespoły producenckie będą musiały udostępnić swoje samochody na sprzedaż bezpośrednio z parku zamkniętego na mecie rajdu WRC.
 • Przy pierwszej możliwej okazji do WRC zostanie wprowadzona kategoria elektryczna. Dział techniczny FIA otrzymał zadanie opracowania właściwych przepisów technicznych, które będą wykorzystywać nową skorupę bezpieczeństwa Rally1 i będą zapewniać jednakowe osiągi wobec samochodów Rally1 napędzanych paliwami zrównoważonymi.

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata motorsportu, obserwuj serwis RALLY and RACE w Wiadomościach Google.