XXXVII Samochodowy Rajd „Yeti”

Automobilklub Leszczyński w dniu 2 lutego organizuje XXXVII Samochodowy Rajd „Yeti”, który będzie jednocześnie I rundą RSPMO. KJS zostanie przeprowadzony w ciągu jednego dnia i składać się będzie z dwóch pętli, każda po około 30 km. Na trasie zlokalizowanych będzie 13 prób sprawnościowych.

Start i meta znajdować się będzie w biurze rajdu „Yeti”, przy ul. Magazynowej 4 w Lesznie.

Wpisowe wynosi 100 zł, a dla załóg niezrzeszonych 150 zł.

Program rajdu:

31.01.2014r. – godz. 12:00 – zamknięcie listy zgłoszeń
01.02.2014r. – godz. 14:00-16:00 – Odbiór administracyjny – wydawanie dokumentów, BK-1
02.02.2014r. – godz. 07:30 – odbiór administracyjny – wydawanie dokumentów
– godz. 07:45 – badanie kotrolne BK-1
– godz. 09:10 – Pierwsze posiedzenie ZSS
– godz. 09:25 – Wywieszenie listy załóg dopuszczonych do startu
– godz. 09:30 – Odprawa zawodników
– godz. 10:00 – Start pierwszej załogi na trasę
– godz. 15:30 – Meta pierwszej załogi
– godz. 18:00 – Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej
– godz. 18:30 – Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rajdu

Próby sprawnościowe

Więcej informacji: www.automobilklub.leszno.pl