PROGRAM 8 MOTO ORKIESTRY W RAMACH XXIV FINAŁU WOŚP 10.01.2016r. 10:00-15:00 domExpo Opole ul. Kępska 8

Już 10 stycznia w ramach XXIV FinałuWielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie domExpo w Opolu Automobilklub Opolski zorganizuje 8 Moto Orkiestrę. Celem imprezy jest podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i umiejętności kierowania pojazdami samochodowymi oraz edukacji w ramach udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Wszystkie datki zbierane będą do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Od godziny 10:00 do 15:00 na terenie domExpo w Opolu przy ulicy Kępskiej 8 każdy z chętnych będzie mógł spróbować swoich sił podczas samochodowej próby zręcznościowej, jazdy na trolejach, przejść podstawowe szkolenie z zakresu ratownictwa na miejscu wypadku drogowego. Będzie również możliwość skorzystania z symulatorów dachowania oraz zderzenia. Dodatkowo o godzinie 11:00 odbędzie się pokaz uwalniania poszkodowanych z samochodu przez załogę wozu ratownictwa drogowego Straży Pożarnej.

Próby sprawności prowadzenia samochodu odbędą się na terenie parkingu domExpo w Opolu jako MINI KJS: 1 próba – slalom własnym samochodem, 2 próba – samochodem organizatora (na trolejach). Każdy z uczestników ma prawo do dowolnej ilości przejazdów. Koszt dwóch przejazdów (próba sportowa +troleje) to 20 zł. Za pierwsze trzy miejsca w tych odrębnych dwóch kategoriach zawodnicy otrzymają nagrody w postaci pucharów oraz dyplomów wręczonych na zakończeniu imprezy w domExpo w Opolu o godzinie 15:00.

Przez cały czas trwania imprezy na terenie domExpo w restauracji Inspiracje odbywać się będzie szkolenie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej na miejscu wypadku samochodowego: ewakuacja poszkodowanych z pojazdów, zabezpieczenie miejsca wypadku, resuscytacja za pomocą fantomu. Dla wszystkich chętnych za dowolną kwotę dostępny będzie symulator dachowania oraz zderzenia. O godzinie 11:00 Straż Pożarna przeprowadzi pokaz uwalniania poszkodowanych z pojazdu przy pomocy nożyc hydraulicznych oraz udzieli instrukcji z zakresu p.poż.

wosp-plakat-internet

PROGRAM IMPREZY

Niedziela 10 stycznia 2016 r.

Samochodowa próba zręcznościowa oraz jazda na trolejach 10:00-15:00

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej 10:00-15:00

Symulator dachowania oraz zderzenia 10:00-15:00

Pokaz uwalniania poszkodowanych z samochodu 11:00

Dotyczy samochodowej próby zręcznościowej oraz jazdy na trolejach:

Odbiór administracyjny 9:30 – 14:30

Badanie kontrolne 9:30 – 14:30

Odprawa i informacje dot. startu 9:45 i na bieżąco w biurze

Start pierwszego uczestnika 10:00

Meta ostatniego uczestnika 14:45

Opublikowanie końcowej klasyfikacji w biurze 14:50

Rozdanie nagród – domExpo 15:00

ORGANIZACJA

1.1. Miejsce i termin imprezy

Impreza odbędzie się 10.01.2016 roku na terenie domExpo w Opolu, ul.Kępska 8.

Start godz.10:00, meta 15:00.

Biuro imprezy będzie czynne przez cały czas trwania imprezy.

    1. Organizator

Automobilklub Opolski ul. Wrocławska 102, 45-837 Opole

  1. Przy współudziale

domExpo Opole, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Rally Team Szkoła Nauki Jazdy, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

3. ZGŁOSZENIA DO SAMOCHODOWYCH PRÓB ZRĘCZNOŚCIOWYCH

3.1 Uczestnicy

Uczestnikami mogą być kierowca lub kierowca i pilot.

Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat.

3.2 Obowiązki uczestników

Do obowiązków uczestników należy odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami.

3.3 Procedura zgłoszeń

Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów.

Dokumenty do okazania: prawo jazdy kierowcy, ważne ubezpieczenie OC, dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi.

Wpisowe w wysokości minimum 20 zł do + nieskończoność wrzucane będą do puszki WOŚP w obecności wolontariuszy.

Odbiór załogi zostanie potwierdzony naklejeniem czerwonego serduszka na szybę samochodu. Jednym samochodem startować może dowolna ilość uczestników, ale po opłaceniu wpisowego za każdego z nich. Można startować kilka razy dla zwiększenia szans na wygraną, lecz po każdorazowym opłaceniu wpisowego.

3.4Zasady klasyfikacji

Będą prowadzone dwie odrębne klasyfikacje, dla najlepszych kierowców na samochodowej próbie sportowej oraz na trolejach – liczy się czas najlepszego przejazdu.

3.5 Pojazdy dopuszczone

Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych.

4.UBEZPIECZENIE

4.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC.

4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nich w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

Automobilklub Opolski

Cały dochód z imprezy w postaci kwot wpisowego oraz dobrowolnych składek sympatyków sportów samochodowych oraz uczestnikow zostanie oczywiście przekazany na XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dodaj komentarz