Regulamin SuperOes Poznań – organizator otwarty na zmiany

122
fot. Tomasz Szwajkowski

Organizator Kryterium SuperOesu na torze Poznań poinformował, że zbiera propozycję zmian do Regulaminu Ramowego na sezon 2024. Kierowcy mogę podsyłać swoje uwagi, które będą uwzględniane przy tworzeniu regulaminu na przyszły rok.

Swoje propozycje można podsyłać do 8 grudnia. Automobilklub Wielkopolski będzie odbierał zgłoszenia pod adresem email: autosport@aw.poznan.pl.

Do zgłoszeń należy też podać uzasadnienie propozycji danej zmiany.