Czy można myć samochód na podwórku? Grozi mandat!

fot: @jcomp - freepik.com

Czy można myć samochód na podwórku? Warto zadać to pytanie, zwłaszcza jeśli ma się sąsiadów, którzy przykładają dużą wagę do kwestii regulacji miejskich. Odpowiedź jest negatywna – mycia samochodu na własnej posesji jest zakazane, co grozi nałożeniem kary pieniężnej, a kwota tej kary nie jest jednoznacznie ustalona.

Czy możliwe jest mycie samochodu na terenie własnej posesji? To pytanie zdaje się być oczywiste, biorąc pod uwagę, że współczesne środki myjące stosowane do czyszczenia pojazdów są zazwyczaj ekologiczne i nie zawierają substancji szkodliwych dla środowiska. Jednakże, paradoksalnie, praktyka ta jest zabroniona!

Mandat za mycie pojazdu na własnej posesji!

Wysokość kary za takie postępowanie jest ustalana indywidualnie przez władze lokalne i może osiągać nawet 500 złotych. Chociaż kwota mandatu może się różnić w zależności od miejsca, zakaz ten obowiązuje na terenie całego kraju, bez wyjątków. Istnieje pewne wyjście umożliwiające dokonanie mycia własnego pojazdu na własnej posesji, ale o tym będzie mowa w dalszej części tekstu.

Jakie są podstawy prawne tego zakazu?

Kwestia jest jasna – odprowadzanie zanieczyszczonej wody do gleby jest w Polsce nielegalne, co jest jednoznacznie uregulowane prawem. Podstawą prawną jest ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

Szczegółowe zapisy dotyczące tego tematu można znaleźć w regulaminie gminy, w której się mieszka, lecz należy zaznaczyć, że każda gmina jest zobowiązana do posiadania takiego regulaminu.

Czy można znaleźć jakieś wyjście?

Przepisy stanowią, że mycie pojazdu jest dozwolone poza specjalnie przystosowanymi do tego miejscami, pod warunkiem, że miejsce, w którym mycie jest przeprowadzane, jest odpowiednio przygotowane. Przygotowanie to polega na tym, że ścieki muszą być odprowadzane do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego, przez osadnik.

Zobacz też: Świętował 50 urodziny, ucierpieli postronni i 400-konny Ford Mustang

Co w sytuacji, gdy auto jest brudne, a na dodatek pada deszcz?

W takiej sytuacji można uznać, że samoistne oczyszczenie samochodu jest naturalnym procesem i nie stanowi naruszenia prawa. Zgodne z przepisami jest także jedynie opłukanie pojazdu czystą wodą. Nielegalne staje się mycie, gdy używa się detergentów lub innych substancji chemicznych.

Czy można bezproblemowo przeprowadzić odkurzanie samochodu?

Odkurzanie, czyszczenie wnętrza pojazdu, czy też nakładanie wosku jest dozwolone i zgodne z prawem. Warto jednak pamiętać o komforcie sąsiadów i przestrzegać podstawowych zasad współżycia społecznego, respektując na przykład ciszę nocną.