Ostatnia runda w tym sezonie – SuperOES Tor „Poznań”

Automobilklub Wielkopolski zaprasza na ostatnią rundę cyklu SuperOES liczoną do klasyfikacji sezonu 2013, która odbędzie się w sobotę 30 listopada na Torze „Poznań”. Organizator przewiduje zrealizować 5 przejazdów jednego odcinka specjalnego, jednak ich ostateczna licbza uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych i dyscypliny uczestników.

Warunkiem udziału w imprezie jest pozytywnie przejście badania kontrolnego, którego najważniejszym elementem jest pomiar poziomu hałasu. Limit poziomu głośności układu wydechowego wynosi 93 dB(A) (mierzone przy 3500 obr/min.) w każdym momencie trwania imprezy.

Harmonogram zawodów:

Zamknięcie listy zgłoszeń  25.11.2013 godz. 22.00
Odbiór administracyjny 30.11.2013 godz. 07.00-09.30
Badanie kontrolne BK-1  30.11.2013 godz. 07.00-09.30
Odcinek testowy 30.11.2013 godz. 08.30-09.30
Odprawa uczestników 30.11.2013 godz. 09.35
Przejazd zapoznawczy 30.11.2013  godz. 09.45
Start pierwszej załogi  30.11.2013 godz. 10.00
Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej  30.11.2013  godz. 17.30

Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną http://formularz.chronotec.pl/ do dnia 25.11.2013r. do godz.22.00.

Wysokość wpisowego w I terminie (płatnym do 10 dni przed imprezą dla członków AW i opłaconych składek) wynosi 120 zł, oraz 150 zł dla pozostałych uczestników imprezy.

W II terminie płatne przelewem do 4 dni przed imprezą: dla członków i kandydatów na członków AW wpisowe wynosi 180 zł oraz 225 zł dla pozostałych uczestników imprezy.

W III terminie wpisowe płatne w dniu imprezy za zgodą Dyrektora w przypadku nieprzekroczenia limitu zgłoszeń – wynosi 240 zł dla członków Automobilklubu pod warunkiem opłacenia składek członkowskich i 300 zł dla pozostałych uczestników.

Wyniki Live

Lista zgłoszeń

Regulamin uzupełniający

Więcej informacji: www.aw.poznan.pl