W 2023 weszły w życie nowe zasady odnośnie klatek bezpieczeństwa na polskiej scenie motorsportu. Od 1 stycznia wszystkie nowo budowane auta do rajdów, wyścigów czy rallycrossu muszą być certyfikowane, a klatki załącznikowe nie będą uznawane.

Oczywiście warto podkreślić, że tyczy się to aut budowanych po 1 stycznie 2023. Dotychczas wybudowane samochody na bazie Książki KSS mogą dalej startować. Okres przejściowy będzie także dla klas pucharowych w wyścigach czy rallycross, o czym pisaliśmy tutaj. Tyczy się to imprez rangi Mistrzostw Polski i okręgowych. Imprezy amatorskie pozostaję bez zmian.

Zobacz także: Koniec klatek załącznikowych (zał. J) w RO i Mistrzostwach Polski od 2023

Za nim jako klient końcowy odczujemy zmianę tych przepisów po aktualizacji cenników przy budowie auta, pierwsi z nią muszą zmierzyć się sami producenci klatek bezpieczeństwa. Bo nie dzieje się to z automatu. Każda firma musi przejść audyt przez wyznaczonych specjalistów PZM. Sprawdzą oni siedzibę, narzędzia, materiały z jakich powstaje klatka. Będzie także sprawdzana jakość połączeń wykonywanych bezpośrednio przy przedstawicielach PZM.

PZM udostępnił koszt audytu i kosztorys certyfikatów dla producenta:

„3.3 Koszty audytu pokrywa producent.Ogólny koszt audytu przeprowadzony przez jedną osobę:
3.3.1 Audyt dopuszczający – 2400 PLN;
3.3.2 Audyt kontrolny – 1200 PLN;
3.3.3 Opłata za uzyskanie certyfikatu na dany produkt –1500 PLN;
3.3.4 Opłata za przedłużenie certyfikatu–1500 PLN;
3.3.5 Koszt dojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
3.3.6 Koszt wykonanych badań przekazanych próbek.Powyższe kwoty podane są w wartościach netto.”

Zobacz – ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDYTÓW I INSPEKCJI KONTROLNYCH

Później producent musi wysłać pełną dokumentację każdej klatki. Co ważne certyfikat będzie wystawiany tylko dla jednego rodzaju klatki bezpieczeństwa do danego auta. Inny pojazd będzie wymagał osobnego dokumentu, który jest każdorazowo płatny. W przypadku modeli pokrewnych czyli np. Subaru Impreza Sedan – Kombi możliwe jest skorzystanie z certyfikatu rozszerzonego co nico obniża kwoty.

Dodatkowo będą też opłaty za certyfikowanie poszczególnych klatek bezpieczeństwa:

„4.3 Koszty procedur są następujące: Lp. Nazwa Kwota, netto
1. Akceptacja każdego nowego projektu klatki bezpieczeństwa wg Regulaminu Homologacji Klatek Bezpieczeństwa FIA lub Regulaminu Homologacji Historycznych ROPS FIA – 1 800 PLN
2. Akceptacja każdego rozszerzenia zaakceptowanego już projektu klatki bezpieczeństwa wg Regulaminu Homologacji Klatek Bezpieczeństwa FIA lub Regulaminu Homologacji Historycznych ROPS FIA – 900 PLN
3. Akceptacja każdego nowego projektu klatki bezpieczeństwa wg załącznika nr 5 do niniejszego regulaminu – 600 PLN
4. Akceptacja każdego rozszerzenia zaakceptowanego już projektu klatki bezpieczeństwa wg załącznika nr 5 do niniejszego regulaminu – 300 PLN
5. Audyt w siedzibie producenta za jednego audytora – 400 PLN
6. Każda kopia certyfikatu klatki bezpieczeństwa – 100 PLN
7. Komplet naklejek FIA na jedną klatkę bezpieczeństwa wg Regulaminu Homologacji Klatek Bezpieczeństwa FIA – 500 PLN
8. Komplet naklejek PZM na jedną klatkę bezpieczeństwa wg załącznika nr 5 do niniejszego regulaminu – 100 PLN”

Zobacz – Regulamin Certyfikacji Klatek Bezpieczeństwa PZM

Lista firm oraz lista certyfikowanych zaaprobowanych przez PZM będzie dostępna i aktualizowana w powyższym regulaminie.