Kary w sporcie samochodowym – najwyższa grzywna może przerazić

fot. fiaerc.com

Od 2024 roku obowiązuje nowy taryfikator kar finansowych w sporcie samochodowym. Najwyższa wysokość grzywny wzrosła trzykrotnie i nastąpił już pierwszy przypadek kary o maksymalnym wymiarze.

Kto decyduje o karach w sporcie samochodowym?

Choć czytając regulaminy poszczególnych cykli możemy nie zdawać sobie sprawy, z czego one wynikają, nie są oni wymysłem organizatora czy krajowej federacji. Wszystkie oficjalne zawody muszą bowiem odbywać się w zgodzie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA i to w nim zawarte są wszystkie zasady dotyczące rodzaju, wysokości i sposobu przyznawania kar – zapisy na ten temat znajdziemy w artykule 12.

Grzywny podczas zawodów – kto je przyznaje?

Grzywna to jedna z 16 różnego rodzaju kar określonych w MKS-ie i jedna z czterech najbardziej łagodnych – podobnie jak ostrzeżenie, upomnienie i obowiązek wykonania prac społecznie użytecznych, nie wpływa bowiem na wyniki zawodów. Kary sportowe mogą być dużo bardziej dotkliwe i obejmować dyskwalifikację, a nawet odebranie licencji i zakaz startów.

O przyznaniu kary podczas zawodów decyduje Zespół Sędziów Sportowych w przepisowym składzie minimum trzech członków, w tym osoby przewodniczącej. Ich kompetencje są ograniczone do egzekwowania zapisów regulaminów. Kodeks dopuszcza również nałożenie grzywny przez krajowy związek sportowy – ASN.

Jak nakazuje MKS, „każda kara może być nałożona tylko po rozpatrzeniu dostępnego materiału dowodowego”. ZSS może wezwać stronę w celu złożenia wyjaśnień, aby dać jej możliwość obrony, lecz nie jest to wymagane w przypadku grzywny.

Za co można otrzymać grzywnę w sporcie samochodowym?

Zgodnie z punktem 12.5.1 MKS-u, „Grzywna może zostać nałożona na Zawodników jak również Kierowców, Pasażerów, osoby lub organizację […], którzy nie zastosują się do wymogów któregokolwiek z regulaminów lub zaleceń osób oficjalnych Zawodów”.

Kara finansowa ma najczęściej zastosowanie w przypadku wykroczenia, które nie miało bezpośredniego wpływu na wynik sportowy. Wśród przykładów można podać przekroczenie prędkości w alei serwisowej podczas treningu czy w ruchu drogowym, wykroczenia administracyjne czy nieobecność podczas obowiązkowych ceremonii.

Do kogo trafiają grzywny?

Przepisy dokładnie precyzują, kto jest beneficjentem grzywien nałożonych podczas zawodów. Jeżeli posiadają one rangę FIA, kary muszą zostać wpłacone bezpośrednio na konto Międzynarodowej Federacji Samochodowej. W każdym innym przypadku beneficjentem będzie krajowy związek sportowy – organizujący lub nadzorujący zawody krajowe lub międzynarodowe.

Czy od grzywny można się odwołać?

O ile regulamin sportowy nie stanowi inaczej, od kary grzywny nałożonej przez ZSS można odwołać się do krajowego trybunału apelacyjnego, a w dalszej kolejności do Międzynarodowego Trybunału Apelacyjnego FIA. Należy jednak pamiętać, że złożenie odwołania wiąże się z wniesieniem depozytu na poczet kosztów administracyjnych, który przepadnie w przypadku przegranej.

Maksymalna wysokość grzywny w 2024 roku

Do tej pory Międzynarodowy Kodeks Sportowy definiował tylko jeden próg kary finansowej w sporcie samochodowym, w wysokości 250 tysięcy euro, niezależnie od poziomu rywalizacji. Od 2024 roku wprowadzono trzy nowe limity:

  • 1 milion euro w Formule 1,
  • 750 tysięcy euro we wszystkich pozostałych mistrzostwach świata,
  • 500 tysięcy euro we wszystkich pozostałych mistrzostwach FIA, pucharach, trofeach, challenge’ach i seriach.

Jak argumentowała federacja w komunikacie o zmianach, dotychczasowa kwota „nie oddaje obecnych potrzeb sportu motorowego”. W zawodach, które nie mają jednak rangi FIA maksymalna grzywna pozostała bez zmian, na poziomie 250 tysięcy euro.

Kto został już ukarany według nowych zasad?

Pierwszy przypadek kary wyższej niż dotychczasowy próg dotyczył Audi, wobec którego nałożono maksymalny wymiar 750 tysięcy euro za nieuczestnictwo w Abu Dhabi Desert Challenge – drugiej rundzie Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych W2RC, gdzie niemiecki producent zgłosił się do pełnego sezonu.

Wyższy wymiar kary

Należy pamiętać, że wszystkie powyższe zapisy MKS-u mają zastosowanie do decyzji podejmowanych w związku z pojedynczymi zawodami, przez ZSS. Organy przynależne FIA mogą na podstawie oddzielnych przepisów decydować o wyższych kwotach, jak 7 milionów dolarów, które Red Bull Racing musiał zapłacić za przekroczenie limitu budżetowego Formuły 1 w 2021 roku.

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata motorsportu, obserwuj serwis RALLY and RACE w Wiadomościach Google.